P=NP
dr. sc. Sandro Skansi: teorija dokaza (03Fxx), logika drugog reda (03B15) i deskriptivna kompleksnost (68Q19)
kontakt: skansi.sandro[PRI]gmail.com, [PRI] treba supstituirati s @

2013-11-06: Jedan izvrstan interview sa Steveom Jobsom: potpisujem cijeli izneseni svjetonazor i sva razmišljanja :-)  (link)

2013-11-03: Novi entry u blogu o Appleu i Turingu (link)

2013-07-22: Zanimljiv post o postdoc studiju (link)

2013-07-21: Priručnik za samousavršavanje iz logike jednog od najboljih filozofijskih logičara Petera Smitha (link

2013-07-21: Novi stari pravilnik za izbor u znanstveno-nastavna zvanja, sastavio Učiteljski fakultet u RI (link)

2013-07-20: Novi entry u blogu o logičkoj geneaologiji (link)

2013-07-01: Članak "Formalna nekonzistetnost i kvazimatrice" u Prolegomeni (link

Obavjesti i novosti:

Powered by Website.com